nl

Herroepingsrecht

Herroeping bij verkoop op afstand

Als je online een bestelling hebt geplaatst, heb je het recht om je aankoop binnen een termijn van 30 kalenderdagen zonder motivering en zonder boete te herroepen. Via deze link vind je alle informatie om je bestelling gratis naar ons terug te sturen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je Louwi Baco bv hierover via een ondubbelzinnige verklaring informeren door een e-mail te zenden naar contact@eIDshop.be of het modelformulier voor herroeping in te vullen en per post op te sturen naar volgend adres:

eIDshop p/a Louwi Baco bv
Larenstraat 84
3560 Lummen (België)

Het versturen van je mededeling tot herroeping kan slechts geldig gebeuren binnen een termijn van 30 kalenderdagen volgend op de dag van levering. De bewijslast van tijdige verzending rust op jou als klant.

De bestelde producten moeten onbeschadigd en in de originele verpakking worden teruggezonden. Je kan je bestelling gratis terugzenden binnen 30 kalenderdagen na levering. Je bent enkel aansprakelijk voor de waardevermindering van de geleverde producten die het gevolg is van een behandeling die verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Louwi Baco bv zal je binnen de 14 dagen, nadat wij het geretourneerde product onbeschadigd ontvangen hebben, het door jou betaalde bedrag inclusief leveringskosten terugbetalen.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie